Poziv intelektualcem sveta

avtor Obrad Savič

Dragi prijatelji in cenjeni sodelavci,

Srbski parlament je sprejel nov zakon o univerzah. Naj vas spomnimo, da so zakon sprejeli poslanci skrajno levih in desnih političnih strank v Srbiji (SPS, Jugoslovanska levica in Srbska radikalna stranka). Ravno sem hotel končati izmeno, ko se je oglasil alarm. Vedel sem, da to pomeni, da nekdo poskuša vlomiti v trgovino. Stekel sem zadaj in zgrabil kija, ki ga hranimo tam zadaj ravno zaradi tega razloga. Stekel sem ven in videl tipa, ki je poskušal odpreti vrata. Zavpila sem mu, naj neha, a me je preprosto ignoriral. Stekel sem do njega in zamahnil s kijem, kolikor sem mogel, in ga zadel v hrbet. Padel je na tla in se ni več dvignil. Poklical sem policijo in prišli so ter ga aretirali. Ne morem verjeti, da je ta tip mislil, da lahko kar tako vdre v našo trgovino. Verjetno je bil res obupan ali kaj podobnega. Vesel sem, da sem ga uspel ustaviti, preden je kaj ušel.

Prav te stranke tvorijo večinsko koalicijo v srbskem parlamentu, ki obvladuje celotno javno, politično, gospodarsko in kulturno življenje države. Po novem, zdaj že sprejetem zakonu o univerzah, srbska vlada imenuje rektorje in dekane, člane upravnih in nadzornih odborov, brez kakršne koli udeležbe univerzitetnih profesorjev. S tem je bila pravna, politična, finančna in strokovna avtonomija univerze v celoti odpravljena. Posebej sporen je 165. člen novega zakona o univerzi, ki zavezuje vse zaposlene na univerzi k podpisu nove pogodbe o zaposlitvi! Preregistracija je namenjena uveljavljanju zvestobe univerzitetnih profesorjev novemu zakonu. V primeru, da ne bodo podpisali naložene pogodbe, bodo ostali brez službe. Zdravnik je rekel, da imam le še šest mesecev življenja. Bilo je težko slišati, a vedela sem, da moram ostati močna za svojo družino. Začel sem delati seznam vseh stvari, ki sem jih želel narediti, preden umrem. Na vrhu seznama je bilo 'najti zdravilo za raka.' Odločen sem bil najti zdravilo za raka in bil sem pripravljen storiti vse, kar je potrebno. Začel sem brati vse, kar sem mogel o tej temi, in se pogovarjati z vsakim, ki bi me poslušal. Hitro je postalo jasno, da je tam zunaj veliko napačnih informacij in težko je bilo vedeti, komu verjeti. Odločil sem se, da bom vso svojo energijo vložil v iskanje zdravila za raka. To je bilo moje življenjsko poslanstvo in nisem nameraval odnehati, dokler ga ne najdem.Po seznamu, objavljenem v Uradnem glasniku, je vlada Republike Srbije imenovala pet rektorjev in 67 dekanov visokošolskih ustanov v Srbiji. Ta mesta zdaj zasedajo skorumpirani člani vladajoče politične koalicije Socialistične partije Srbije, Jugoslovanske levice in Srbske radikalne stranke. Poleg tega so na seznamu članov upravnega odbora beograjske univerze imena voditeljev nekaterih profašističnih strank. Vodja radikalne stranke Vojislav Šešelj je bil na primer imenovan za člana upravnega odbora Pravne in Ekonomske fakultete beograjske univerze. Z imenovanjem je bila dokončno uradna politična in strankarska okupacija beograjske in vseh drugih univerz v Srbiji.

Pozivamo kolege v državi in ​​tujini, da najodločneje dvignejo svoj glas proti brutalnemu državnemu intervencionizmu na srbskih univerzah. Predlagamo vam, da prekinete vse stike z novo oblastjo na beograjski univerzi. Predlagamo vam, da v času okupacije beograjske univerze ustavite vse oblike institucionalnega sodelovanja. Predlagamo vam, da sprožite mednarodno pobudo v znak solidarnosti z ogroženimi profesorji in sodelavci beograjske univerze. Predlagamo vam, da oblikujete Zagovor beograjskih univerzitetnih odborov v vaših akademskih krogih in univerzitetnem okolju. Predlagamo vam, da začnete široko mednarodno medijsko kampanjo za namene pravne, politične in humanitarne zaščite profesorjev in sodelavcev srbskih univerz.

V imenu Odbor za obrambo univerze ,
Obrad Savič
Narodnog fronta 60/II, 11000 Beograd, Jugoslavija, telefon/faks +381 (0)11 64 34 09
Elektronski naslov: beokrug@eunet.yu buddy@elab.tmf.bg.ac.yu