Umetnost ustvarjanja sveta

Mikhail Epstein vidi svetlo prihodnost metafizike v dobi visoke tehnologije.


Simworld

Sam Woolfe nam predstavi kratko zgodovino ideje, da je resničnost neresnična.


Kant v baru: Transcendentalni idealizem v vsakdanjem življenju

Patrick Cannon uporablja priljubljeno okolje za razlago Kantove metafizike.