Naravna rdeča v zobu in kremplju

Sherrie Lyons ponovno obravnava Evolucijo in etiko Thomasa Henryja Huxleyja, Darwinovega najbolj energičnega zagovornika in skovalca besede 'agnostik'.


Namen, pomen in darvinizem

Mary Midgley meditira o umu in pomenu med mutacijami.


Socialni spencerzem

Tim Delaney pripoveduje, kako je Herbert Spencer, izumitelj izraza 'preživetje najmočnejšega', prvotno uporabil evolucijsko razmišljanje za človeško družbo in kulturo.


Darwin o moralni inteligenci

Vincent di Norcia uporablja svoje miselne moči za Darwinovo moralno teorijo.


Razvoj evolucijske teorije

Massimo Pigliucci pripoveduje o zgodovini teorij evolucije in se sprašuje, ali je evolucijska biologija kdaj spremenila paradigme.