iek on Love

Kathleen O’Dwyer sprašuje, kaj Slavoj iek misli z besedo »ljubi svojega bližnjega«.


Koren, paradižnik, talit: trije predmeti

Peter Benson pripoveduje zgodbo o Sartru, Barthesu in Derridaju.


Politična filozofija po metafiziki: Habermas & Lyotard

Abdelkader Aoudjit razmišlja o postmodernem političnem mišljenju.


Heterotopija Disneyjevega sveta

Christophe Bruchansky sprašuje, ali živimo v globalnem tematskem parku.