Starodavni pogovor o gibanju

Matei Tanasă si predstavlja nekakšen pogovor o spremembi, gibanju, videzu in resničnosti, ki so ga vodili filozofi v starih Atenah.


Platonovi miti

Neel Burton sprašuje, zakaj se je mojster sklepanja obrnil na legende o izstrelitvi.


Pandemovi

Michael Baumann si predstavlja, kakšen bi lahko bil sodoben sokratski dialog.


Aristotelov vodnik za dobro življenje

Lawrence Evans razmišlja o Aristotelovem argumentu, da je sreča končni cilj človeškega življenja in da jo je najbolje najti v filozofski kontemplaciji.


Uporaba in zloraba Sokrata

Dennis Sansom pravi, da filozofov ne bi smeli prehitro iztrgati iz njihovih lastnih zgodovinskih kontekstov, da bi jih postavili v našega.


Oblakov in senc

Heiner Thiessen o Eratostenu, starogrškem znanstveniku.