Hegel, 'Oče umetnostne zgodovine'?

Michael Squire natančno preučuje Heglove zgodovinske ideje o estetiki.


Hegel o prihodnosti, Hegel v prihodnosti

Slavoj Žižek pravi, da Heglu ni treba biti prerok, da bi nas usmeril v boljši jutri.


Heglovo razumevanje zgodovine

Jack Fox-Williams orisuje osnove delovanja zgodovine za Hegla.


G.W.F. Hegel: Uvod

Matt Qvortrup opazuje opazovalca svetovnega duha.


Kant, Konflikt in univerzalna zgodovina

Terrence Thomson se sprašuje, kaj nas lahko nauči Kantov koncept zgodovine.