Izziv moralnih strojev

Wendell Wallach nam pove, kaj so osnovne težave.


Stroji in moralno razmišljanje

Thomas M. Powers o tem, kako bi lahko računalnik obdelal Kantov moralni imperativ.


Ali bodo roboti potrebovali svojo etiko?

Steve Torrance se sprašuje, ali roboti potrebujejo um, da so moralni proizvajalci ali moralni potrošniki.


Štiri vrste etičnih robotov

James H. Moor opredeljuje različne načine, kako so lahko stroji moralni.


Kako lahko stroji izboljšajo etiko

Susan Leigh Anderson in Michael Anderson pripovedujeta, kako so njuni poskusi izdelave etičnih strojev izboljšali njihovo razumevanje etike.