Tabletka proste volje

Taylor A. Dunn sprašuje, če bi bila svobodna volja droga, ali bi jo morali jemati?


Branjenje svobodne volje in samega sebe

Frank S. Robinson se 'izbere', da nas 'opomni' na težave, ki jih imajo nekateri sodobni filozofi s temi osrednjimi človeškimi koncepti.


Človečnost, metafora in rekurzivni um

Brian King se sprašuje, kaj je v človeških glavah edinstvenega za nas.


Vsota mojih delov

Brett Wilson raziskuje osebno identiteto z Johnom Lockom in čudnim 3D-tiskalnikom.


Namerno provokativni redukcionizem Francisa Cricka

Paul Austin Murphy zavrača blazno redukcijo uma na materijo enega od odkriteljev strukture DNK.


Misel, zavest, možgani in stroji

Adrian Brockless o pravilni uporabi besed 'misel' in 'zavest'.