Ataraksija v dobi preveč informacij

Eric Scheske razmišlja o povezavi med Pirom iz Elide in internetno kulturo.


Kako biti cinik

Roger Caldwell razmišlja o življenju in razmišljanju psa Diogena.


Demokrit: Empirični racionalist

Chris Christensen trdi, da sta bili v Demokritovi misli (460–370 pr. n. št.) harmonično združeni dve osnovni filozofski nasprotji.


Korenine in veje filozofije

Will Bouwman o tem, kako so Tales, Anaksimander, Pitagora, Parmenid in Zenon uveljavili empirizem, matematiko in logiko kot prevladujoče značilnosti zahodnega mišljenja.


Epikur & Job

Benjamin Kerstein raziskuje starodavno prelomnico v zahodnem razmišljanju in sodobni kulturi s primerjavo Epikurjeve in Jobove filozofije.