Preseganje trenutka

Brian Breeze si vzame čas za razmislek.


Kompatibilnost

Craig Ross o tem, ali je svoboda vse, kar je bilo izmišljeno.


Nov pogled na osebno identiteto

Michael Allen Fox trdi, da stari pristopi k problemu ne delujejo.


Vprašanje identitete

Bob Harrison dvomi o svoji identiteti.


Čas in srednjeveški svet

Arnold A. Smith II meni, da je vedno čas za razmislek o večnosti.