Tolmačenje sveta, spreminjanje sveta

Onora O'Neill zagovarja vrednost filozofskega raziskovanja.


Filozofija na delovnem mestu

Mark Addis jemlje filozofijo za delo na gradbišču.


Sprejemljiv obraz filozofije

David Archard sprašuje, na kakšne kompromise bi morali biti pripravljeni filozofi, da bi se njihovim idejam prisluhnilo.


Bistvo in nevarnosti javnega udejstvovanja

Michael Hand razmišlja o prednostih in slabostih pridobivanja medijske pozornosti.