Meje računanja

Apostolos Syropoulos se vrača k BASIC-u, da bi preučil, ali so človeški možgani računalnik.


Elementi resnice

Michael Baumann navaja osem bistvenih vprašanj za presojo zanesljivosti informacij.


Ubežati skepticizmu s Heglom in Heideggerjem

Benedict O'Connell se sprašuje, ali mora sklepanje na koncu temeljiti na zgolj predpostavki?


Meje argumenta

Howard Darmstadter sprašuje, zakaj racionalna razprava pogosto ne spremeni mnenja.


Kritiziranje znanosti

Martin Kusch in Alexander Reutlinger razpravljata o načinih kritike znanosti.


Ne verjamem!

Dene Bebbington predstavlja nekaj slabih, a priljubljenih argumentov.